Selçuklu, Konya
+90 533 230 29 36

Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmesi

Son Güncelleme: 15/03/2021

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN

1. GENEL BAKIŞ

Bu Alan Adı Kayıt Değişikliği Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile AZEM Bilişim(“AZEM Bilişim”) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, kayıtlı bir alan adını mevcut alan adı sahibinden (“Mevcut Alan Adı Sahibi”) yeni bir alan adı sahibine (“Yeni Alan Adı Sahibi”) taşımak üzere AZEM Bilişimtarafının Alan Adı Sahibi Değişikliği hizmetleri (“Hizmetler”) kullanmanıza yönelik şartlar ve koşulları belirler ve hem Mevcut Alan Adı Sahibi hem de Yeni Alan Adı Sahibi için geçerlidir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak almanız, bu Sözleşme ile birlikte burada referans olarak verilen AZEM Bilişim Hizmet Koşulları ve Alan Adı Kayıt Sözleşmesini okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve şartlarına tabi olduğunuzu kabul ettiğinizi gösterir.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler AZEM Bilişim anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

AZEM Bilişim mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, AZEM Bilişim sitesinde (bu “Site”) yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. (i) Bu tür değişikliklerin veya düzenlemelerin AZEM Bilişim tarafından bu Sitede yayınlanma yoluyla size bildirilebileceğini ve (ii) söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasının ardından (bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” tarihiyle belirtildiği şekilde) bu Siteyi veya bu Site’de bulunan Hizmetler’i kullanmanızın bu Sözleşmenin en son halini kabul ettiğinizi teşkil edeceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme’ye son güncelleme ile birlikte tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site’yi veya bu Site’de bulunan Hizmetler’i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, AZEM Bilişim size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. AZEM Bilişim böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez.

AZEM Bilişim İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşu değildir; alan adı kayıt hizmetlerinin yetkili bir bayisidir. Bu doğrultuda, AZEM Bilişim hizmetinin bu Sözleşme’yi (i) sponsor alan adı kayıt kuruluşu, (ii) ICANN ve/veya (iii) söz konusu üst düzey alan adı TLD için veya ülke kodu üst düzey alan adı ccTLD” için geçerli kayıt tarafından sağlanan koşul ve şartlara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme’de kullanıldığı şekilde kayıt, Kayıt, kayıt operatörü veya Kayıt Operatörü, söz konusu TLD veya ccTLD için geçerli kayıt anlamına gelir. Sponsor alan adı kayıt kuruluşunu belirlemek için buraya tıklayın.

2. ALAN ADI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ VE TRANSFER SÜRECİ; AZEM Bilişim Tarafının Rolü

Mevcut Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, bu sözleşmeye kendi istekleri ile iştirak ettiklerini kabul ederler. Mevcut Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, bu sözleşme ile bağlantılı olarak AZEM Bilişim’in yegane rolünün, alan adı kayıt transferi talebini ve/veya alan adı sahibi bilgileri değişikliğini gerçekleştirmek ve AZEM Bilişim’in bu Sözleşmedeki tek sorumluluğunun, alan adının kayıt transferi talebini ve/veya elektronik alan adı sahibi bilgileri değişikliğini işlemek olduğunu kabul eder ve onaylarlar. Mevcut Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, alan adının transferinin ve/veya her türlü alan adı sahibi bilgilerinin yasal geçerliliği konusunda tam sorumluluk sahibidir.

Lütfen, şu hususları dikkate alın:

  1. Alan adı sahibi değişikliği işlemini başlatarak, alan adı sahibi değişikliğinin tamamlanmasından sonra altmış (60) gün (“Transfer Yasağı Dönemi”) içinde alan adının başka bir alan adı kayıt kuruluşuna devredilemeyeceğini kabul edersiniz. Bu yüzden, Mevcut Alan Adı Sahibi veya Yeni Alan Adı Sahibinin alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna altmış (60) gün içinde transfer etme ihtiyacı olduğunda, Mevcut Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, ilk olarak, alan adını yeni alan adı kayıt kuruluşuna transfer için gerekli düzenlemeleri yapmalı ve daha sonra alan adı kaydında gerekli değişiklikleri yapmalıdır.
  2. Ek olarak, alan adının Transfer Yasağı Dönemi içinde müteakip kayıt işleminde bir değişikliğe tabi olması durumunda, Transfer Yasağı Dönemi, daha sonra kayıt işleminde yapılan değişikliklerin tamamlanmasının ardından tekrar başlayacaktır.

A. Alan Adı Sahibi Değişikliği Süreci

Mevcut Alan Adı Sahibi, alan adı sahibi değişikliği talebinde bulunduğunda, AZEM Bilişim hem Mevcut Alan Adı Sahibine hem de Yeni Alan Adı Sahibine bir onay e-postası gönderir. Her iki taraf da, değişikliklerin onaylanması için alan adı sahibi bilgilerinin değişimini kabul etmeli ve açıkça onaylamalıdır. Hem Mevcut hem de Yeni Alan Adı Sahibi, değişiklik ile ilgili bir e-posta alır ve açılış sayfasına tıklamaları gerekir. Burada, (1) Mevcut alan Adı Sahibinin alan adlarını ve alan adı sahibi bilgileri değişikliğini incelemesi gerekir; Mevcut Alan Adı Sahibi de alan adı farklı bir kayıt kuruluşuna transfer edilecekse 60 günlük transfer kilidini iptal etmelidir ve (2) Yeni alan Adı Sahibinin alan adlarını ve alan adı sahibi bilgileri değişikliğini incelemesi gerekir; Yeni Alan Adı Sahibi, AZEM Bilişim ile (geçerliyse) yeni alan adı sahibi sözleşmesi imzalamalıdır. Mevcut ve Yeni Alan Adı Sahibi onay e-postasının alınmasını takip eden beş (5) gün içinde alan adı sahibi değişikliği şartlarını onaylamalıdır. Mevcut Alan Adı Sahibinin veya Yeni Alan Adı Sahibinin alan adı sahibi değişikliği işleminin şartlarını beş (5) günlük dönemde onaylamaması durumunda, değişiklik işleminin gerçekleşmeyeceğini ve alan adı sahibi bilgileri değişikliği talebinin süresinin dolacağını ve bu nedenle Mevcut Alan Adı Sahibinin yeni bir süreç başlatması gerekeceğini kabul eder ve onaylarsınız.

Alan adı sahibi değişimi işleminin tamamlanmasını takiben, AZEM Bilişim Mevcut/Önceki Alan Adı Sahibine ve Yeni Alan Adı Sahibine bu Sözleşme uyarınca alan adı sahibi değişimini onaylayan bir e-posta gönderecektir. Mevcut Alan Adı Sahibinin kayıt değişimine herhangi bir itirazı olursa, Kayıt sorumlusunun böyle bir e-postaya cevap verme ve AZEM Bilişim’i e-postanın alınmasından itibaren on beş (15) gün içinde bilgilendirme sorumluluğu kendisine aittir. Mevcut Alan Adı Sahibi, kasıtlı olsun veya olmasın, Mevcut Alan Adı Sahibi nedeniyle veya onun adına hareket eden kişiler nedeniyle, yanlış yapılan kayıt sorumlusu değişiminden ortaya çıkabilecek durumlar için yükümlülük üstlenir ve AZEM Bilişim tarafını tazmin etmeyi kabul eder.

B. Transfer Süreci

Mevcut Alan Adı Sahibinin transfer talebini başlatmasını takiben, AZEM Bilişim Yeni alan Adı Sahibine bir onay e-postası gönderir. Yeni Alan Adı Sahibi onay e-postasının alınmasını takip eden on (10) gün içinde hesabına giriş yapıp alan adı sahibi transferi değişikliği şartlarını onaylamalıdır. Yeni Alan Adı Sahibinin transfer işleminin şartlarını on (10) günlük dönemde onaylamaması durumunda, kayıt işlemi için gerekli olan işlem Kimliği ve güvenlik kodunun zaman aşımına uğrayacağını ve transfer işleminin gerçekleşmeyeceğini kabul eder ve onaylarsınız.

3. MEVCUT ALAN ADI SAHİBİ İLE YENİ ALAN ADI SAHİBİNİN BEYANLARI VE GARANTİLERİ

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ederek, Mevcut Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi adına, bu sözleşme ile sırasıyla Mevcut Alan Adı Sahibi veya Yeni Alan Adı Sahibi adına bu sözleşmeye iştirak etme hakkı, kudreti, yasal dayanağı ve yetkisi olduğunu ve bu sözleşmedeki hak, talep ve menfaatlerini başka bir kuruluş ve kişiye transfer etmediğini beyan ve tekellüf edersiniz. Ayrıca, Alışveriş Hesabınız ile alışveriş yapan taraf olarak, Alışveriş Hesabınızdaki alan adlarının sahibi tarafından burada belirtilen amaçlar için Belirlenmiş Aracı olarak yetkili kılındığınızı garanti edersiniz.

4. VARİSLER VE ATAMALAR

Bu Sözleşme burada adı geçen iki tarafın ve ilgili varislerinin, haleflerinin ve atamalarının faydası için bağlayıcı ve yürürlükte olacaktır.

5. FERAGAT VE AZİL

Mevcut Kayıt Sorumlusu AZEM Bilişim tarafının Hizmet KoşullarıAlan Adı Kayıt Sözleşmesi ve toplu olarak (“Kayıt Sözleşmeleri”) olarak adlandırılan alan adı ile ilgili belgeleri kabul eder. Mevcut Alan Adı Sahibi (i) Kayıt Sözleşmeleri ile bağlantılı olarak hiçbir türden iade almaya hakkı olmadığını ve hiçbir borcu olmadığını; ve (ii) Kayıt Sözleşmeleri ile ilgili olarak Mevcut Alan Adı Sahibine karşı tüm sorumluluk ve yükümlülüklerden AZEM Bilişim tarafını muaf tuttuğunu kabul eder ve onaylar.

6. YENİ ALAN ADI SAHİBİ İÇİN AZEM Bilişim YÜKÜMLÜLÜKLERİN KISITLAMALARI

Yeni Alan Adı Sahibi tam ve eksiksiz olarak sorumluluk alır ve şu konularda AZEM Bilişim tarafının hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul eder ve onaylar:

  1. Mevcut Alan Adı Sahibinin asıl alan adı kaydı.
  2. Mevcut Kayıt Sahibinin Yeni Kayıt Sahibine alan adını devretme, yasal hak ve kabiliyeti.
  3. Yeni Kayıt Sahibi bu türde bilginin A.B.D. Kayıt Kurumu tarafından onaylanıp paylaşıldığını anlar ve kabul eder.
  4. Transfer tamamlandığında, Yeni Alan Adı Sahibinin alan adı kaydına sahipliliğinin geçerliliği ve tenfiz kabiliyeti.

7. AZEM Bilişim TARAFININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ EK SINIRLAMALAR

YUKARIDAKİ GENEL ŞARTLARIN 15. BÖLÜMÜNDE BULUNAN YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMALARINA İLAVETEN, MEVCUT ALAN ADI SAHİBİ VE YENİ ALAN ADI SAHİBİNİN İKİSİ DE HİÇ BİR KOŞULDA, AZEM Bilişim TARAFININ ŞU DURUMLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMADIĞINI ONAYLAR (A) BU SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLARIN EYLEMLERİNİ DİKKATE ALMAKSIZIN ALAN ADI KAYDININ ASKIYA ALINMASI, KAYBEDİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ, (B) ALAN ADI KAYDININ KULLANIMI VEYA SÖZLEŞME TARAFLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN ALAN ADINI KULLANMADA VE YARARLANMADAKİ YETERSİZLİĞİ, (C) MEVCUT KAYIT SORUMLUSU YA DA YENİ KAYIT SORUMLUSU İLE İŞ KESİNTİSİ YAŞANMASI, (D) AZEM Bilişim TARAFININ WEB SİTESİNE VEYA DİĞER WEB SİTELERİNE ERİŞİMİN GECİKMESİ VEYA KESİNTİYE UĞRAMASI, (E) VERİLERİN TESLİM EDİLMEMESİ, YANLIŞ TESLİM EDİLMESİ, BOZULMASI, ZARAR GÖRMESİ VEYA DİĞER DEĞİŞİMLERE UĞRAMASI, (F) BU UYGULAMA VE DİĞER BİR UYGULAMANIN YA DA VEYA AZEM Bilişim HİZMETİ İSTEĞİ İÇİN İŞLENMESİ VEYA (G) ICANN, ICANN’DEN ÖNCEKİ KURULUŞLAR VEYA HERHANGİ BİR DÜZENLEME ORGANI TARAFINDAN BELİRLENEN ANLAŞMAZLIK İLKESİ VE İLKELERİNİN UYGULANMASI.

8. AVUKAT ÜCRETLERİ

Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık çıkması durumunda, lehine hüküm verilen tarafa mahkeme ve avukat masrafları ödenir.

9. .US KAYITLARINA ÖZGÜ HÜKÜMLER

Alan Adı Sahibi olarak, Siz, (i) A.B.D. alan adı kaydı ve (ii) A.B.D.’ye kayıtlı herhangi bir alan adı kullanımından kaynaklı Alan Adı Sahibi ilişkileri nedeniyle kayıt kuruluşu NeuStar’ı ve onun memurlarını, yöneticilerini,çalışanlarını vekillerini, yan kuruluşları ve hisse sahiplerini her türde ve çeşitte tüm iddia, dava, faaliyet, masraf talebi ve tazminattan muaf tutarsınız.

Yeni Alan Adı Sahibi A.B.D. alan adını kullanma ehliyetine sahip olmak için aşağıdaki Çekirdek Gereksinimleri karşıladığını tasdik eder.

A. Alan adı sahipleri iki gruptan birisi olmalıdır:

  1. (i) Amerikan vatandaşı olan, (ii) Amerika’da veya hakimiyet alanında sürekli ikamet eden, veya (iii) asıl ikamet ettiği yer A.B.D olan gerçek kişiler, veya;
  2. (i) elli (50) A.B.D. eyaletinde, Columbia Bölgesi veya Birleşik Devletler hakimiyetinde ve toprağında yerleşik kurum ve kuruluş (ii)Amerika Birleşil Devletleri, Columbia Bölgesi ve onun hakimiyetinde bulunan yerlerin kanunlarına göre kurulup teşkilatlanmış kurum ve kuruluşlar (bunlara federal, eyalet veya yerel Birleşik Devletler hükümeti veya bunların siyasi bölümleri ve Birleşik Devletlerde yerleşik ticari olmayan kuruluşlar dahildir),veya;
  3. Amerika Birleşik Devletlerinde veya hakimiyet bölgesi ve toprak parçasında iyi niyetli varlık gösteren yabancı kurum ve kuruluş, aynı zamanda (i) A.B.D.’de düzenli olarak kanun etkinliklerinde bulunan kuruluş(mal ve hizmet satışları ve diğer ticari ve ticari olmayan içine kar gütmeyen faaliyetleri de alan işler),(ii)A.B.D.’de ofisi ve mülkiyeti olan kuruluşlar.

B. Tüm .US alan adları için listelenen ad sunucularının Amerika Birleşik Devletleri veya ona bağlı topraklar içinde olması gerekir.

Yeni Alan Adı Sahibi, ayrıca, AZEM Bilişim tarafının Alan Adı Sahibinin Nexus gereksinimlerini nasıl sağladığı konusundaki belirli bilgileri istediğini ve Alan Adı Sahibinin bu bilgileri gönüllü olarak ilettiğini onaylar. Yeni Alan Adı Sahibi, bu bilgilerin ABD Kayıt Kuruluşu ile doğrulanacağını ve paylaşılacağını anlar kabul eder.

Yeni Alan Adı Sahibi bilginin doğrulaması yapılamadığında ve sorumlu Çekirdek Gereksinimlerine uymaya devam edememekteyse alan adı değişiminin derhal iptal edileceğini anlar ve kabul eder.

10. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşme’nin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

11. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER

Bu Sözleşmede tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Hizmet Koşulları Sözleşmesinde onlara atfedilen anlamları taşıyacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ile Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.